Cuando debemos cambiar los zapatos a los niños


Recordo el dia en que una bona amiga em va trucar perquè creia que al seu fill de tres anys, se li clavaven les ungles del dit gros del peu. Vaig voler-lo veure aquella mateixa tarda. Quan li vaig mirar vaig veure una inflamació als dos dits grossos, era simètrica i al canal tibial (vol dir al costat del dit que toca amb la sabata). Vaig veure clar que no eren unes ungles clavades. Li vaig demanar la sabata, vaig extreure la palmilla i al posar-li el peu a sobre...voilà! Les sabates li anaven petites i el dit gros estava patint. 

 I es que els nens tan petits sovint no saben explicar el què els hi fa mal, no saben que les sabates els hi van petites així que som nosaltres els que hem d'estar atents al pas del temps. Però aquest passa molt ràpid i sovint ens passem de llarg. Anys més tard em va passar amb el meu fill. 

Així que en aquest post us donaré eines per saber quan hem de canviar les sabates per una banda i per l'altra, els signes que indiquen que les sabates li van petites. Tot i que el més important per saber quan hem de canviar les sabates són dues coses: INFORMACIÓ I SENTIT COMÚ. 

En primer lloc, dir-vos que existeixen unes taules en les que indiquen cada quants mesos hem de canviar les sabates en funció de l'edat. Jo us passo la que ens va ensenyar el gran Roberto Pasqual a les seves classes. Em consta que hi ha variacions any amunt any avall; és aquí quan apareix el sentit comú. És a dir, que si en aquesta taula et surt que per l'edat li has de canviar cada 4 mesos però veiem signes abans, doncs ho mirem i fem el que faci falta. 
Us deixo la taula per a que tingueu una orientació. 
 EDAT DEL NEN                                                    FREQÜÈNCIA DE CANVI DE CALÇAT    
  
0 - 1,5 anys---------------------------------------------------------- cada 2 mesos
1,5- 2,5 anys -------------------------------------------------------- cada 3 mesos
2,5- 4 anys----------------------------------------------------------- cada 4 mesos
4-6 anys-------------------------------------------------------------- cada 6 mesos
6-9 anys--------------------------------------------------------------- cada 3-4 mesos
10-20 anys ----------------------------------------------------------- molt variable. Cada 4-6 mesos

Ara bé, també us explico uns signes bàsics que indiquen que és l'hora  de canviar les sabates. 
 - Quan veiem que la part de sobre del pont (empeine) es queda envermellit o la sabata marcada. 
 - Quan els dits (sobretot els grossos) es queden envermellits o inflamats. 
 - Quan la palmilla de la sabata queda extremadament marcada a la zona del pulpell dels dits. 
 - Quan apareixen butllofes o zones irritades. 
 - Quan ens costa posar la sabata al nen, més que no pas al principi.

 Doncs això és tot. Hem de revisar el calçat dels nens habitualment, pensar que el temps passa molt ràpid i que si sou com jo, que no sé ni en quin dia visc, mireu el peuet dels nens en busca de signes d'alarma. 


 1. Recuerdo el día en que una buena amiga me llamó porque creía que a su hijo de tres años, se le clavaban las uñas del dedo gordo del pie. Quise verlo esa misma tarde. Cuando le miré vi una inflamación en los dos dedos gordos, era simétrica y al canal tibial (significa junto al dedo que toca con el zapato). Vi claro que no eran unas uñas clavadas. Le pedí el zapato, extraje la palmilla y al ponerle el pie encima ... voilà! Los zapatos le iban pequeños y el dedo gordo estaba sufriendo. 
 2.  
 3. Y es que los niños tan pequeños a menudo no saben explicar lo que les duele, no saben que los zapatos les han quedado pequeños así que somos nosotros los que tenemos que estar atentos al paso del tiempo. Pero este pasa muy rápido y a menudo nos pasamos de largo. Años más tarde me pasó con mi hijo. Así que en este post os daré herramientas para saber cuándo hay que cambiar los zapatos por un lado y por el otro, los signos que indican que los zapatos van pequeños. 
 4.  
 5. Aunque lo más importante para saber cuándo hay que cambiar los zapatos son dos cosas: INFORMACIÓN Y SENTIDO COMÚN
 6. En primer lugar, deciros que existen unas tablas en las que indican cada cuantos meses tenemos que cambiar los zapatos en función de la edad. Yo os paso la que nos enseñó el gran Roberto Pascual en sus clases. Me consta que hay variaciones año arriba año abajo; es aquí cuando aparece el sentido común. Es decir, que si en esta tabla te sale que por la edad le tienes que cambiar cada 4 meses pero vemos signos antes, pues lo miramos y hacemos lo que haga falta. 
 7. Os dejo la tabla para tener una orientación. 
 8.  
 9. EDAD DEL NIÑO                                          CAMBIO DE CALZADO     
 10.  0 - 1,5 años---------------------------------------------------------- cada 2 meses
  1,5- 2,5 años -------------------------------------------------------- cada 3 meses
  2,5- 4 años----------------------------------------------------------- cada 4 meses
  4-6 años-------------------------------------------------------------- cada 6 meses
  6-9 años--------------------------------------------------------------- cada 3-4 meses
  10-20 años ----------------------------------------------------------- muy variable. Cada 4-6 meses                  
 11.  
 12. Ahora bien, también os cuento unos signos básicos que indican que es la hora de cambiar los zapatos. - Cuando vemos que la parte de encima del puente (empeine) se queda enrojecido o con el zapato marcado. 
 13. - Cuando los dedos (sobre todo los gordos) se quedan enrojecidos o inflamados. 
 14. - Cuando la palmilla del zapato queda extremadamente marcada en la zona del pulpejo de los dedos. 
 15. - Cuando aparecen ampollas o zonas irritadas. 
 16. - Cuando nos cuesta poner el zapato al niño, más que al principio. 
 17.  Pues eso es todo. Debemos revisar el calzado de los niños habitualmente, pensar que el tiempo pasa muy rápido y que si sois como yo, que no sé ni en qué día vivo, mirad el piececito de los niños en busca de signos de alarma.

Comentarios