De infertil a fertil?


No. Els miracles no existeixen. O si? Si seguiu aquest blog, sabreu que després d'anys d'infertilitat, de tractaments in vitro frustrats, d'aborts i de mals diagnòstics vam aconseguir ser pares d'un nen preciós. I si em seguiu també sabreu que estem embarassats per segon cop de manera espontània i natural, quelcom impensable per a una parella com nosaltres. Durant aquests mesos reconec que m'ha costat assimilar la notícia, que és real i sobretot que ens ho mereixem. 
Perquè per algun motiu tens l'estranya sensació de que quelcom així, tan bonic, no et pot estar passant. I alhora sents un sentiment de culpabilitat envers aquelles parelles que durant els anys més durs t'han acompanyat en el món de la infertilitat i que algunes d'elles encara lluiten per un primer o segon fill. 

Si alguna cosa hem escoltat des de que vam donar la noticia va ser:  
- Es que us havieu de relaxar... 
I sabeu què? Que fa la mateixa ràbia que quan em deien "us heu de relaxar", però la mateixa. De veritat. I al principi comences a dubtar si allò que tu has defensat tan acarnissadament, ha resultat que no era veritat i que és una qüestió de relaxació, de no pensar-hi, de fer la teva vida... 
Però res més lluny de la realitat i és que tot té una explicació. Complicada, però la té. Partim de la base que la nostra infertilitat NO és d'origen conegut: 

1. Úter en forma de T i fibrosis severa 
2. Síndrome d'ovari poliquístic 
3. Astenoozoospermia 

El punt 1 estava operat i pel que es veu molt ben operat. Hi havia la possibilitat de que es tornés a generar la fibrosis i haguéssim de fer una altra petita intervenció en cas de voler un segon fill. 

El punt 2, no explicaré tot el que significa el Sindrome d'ovari poliquístic, perquè és molt llarg. Passeu per aquest enllaç on ho explica molt bé. A grans trets, explicar-vos que una bona alimentació lliure de sucres i d'hidrats de carbó d'absorció ràpida i combinada amb proteïnes, és bàsica per portar un bon control del síndrome. Per desgracia, com que jo no complia tots els paràmetres, la meva ginecòloga mai em va diagnosticar i per tant, fins que no vaig trepitjar la clínica de fertilitat i em van fer un correcte diagnòstic no em vaig informar. A partir d'aquí, quan em treien òvuls feia dieta per millorar la qualitat d'aquests. I millorava, i molt. Doncs el cas és que en el moment en què se suposa que em vaig quedar embarassada estava fent una dieta sana i equilibrada per baixar el pes del meu primer embaràs i està clar que el meu síndrome va millorar. 

El punt 3 hem sabut després que la mobilitat dels espermatozous és molt variable en homes en funció de l'estrès, de l'estat anímic. Tot i així, per severa que sigui, amb que se'n mogui un de sol, és suficient.. Així doncs, el punt 1 vam tenir la sort que no es va formar la fibrosis. El punt 2 té l'explicació que jo estava fent una dieta molt sana per perdre el pes de l'embaràs de l'Eudald i el punt 3, un es va moure. 

La resta ja és historia. Si algú és pregunta que com pot ser que no m'hagués assabentat de l'embaràs doncs li contesto que perquè els símptomes que jo tenia, coincidien força que els que tenia durant els períodes d'amenorrea amb el SOP. Eren clavadets. Bé, doncs això és tot. 

Que sí que tinc la sensació que això que ha passat és un miracle, que mai a la vida hagués pensat que tindríem un embaràs natural. Però no ho és, no és un miracle, té una explicació científica. Improbable però científica. Així que mai em cansaré de repetir una i altra vegada: D'aquí la importància d'anar a uns bons professionals que busquin la causa del problema, que us tractin fugint dels protocols i que siguin professionals motivats. 
 1. No. Los milagros no existen. O si? Si sigues este blog, sabréis que después de años de infertilidad, de 
 2. tratamientos in vitro frustrados, de abortos y de malos diagnósticos conseguimos ser padres de un niño precioso. Y si me seguís también sabréis que estamos embarazados por segunda vez de manera espontánea y natural, algo impensable para una pareja como nosotros. Durante estos meses reconozco que me ha costado asimilar la noticia, que es real y sobre todo que nos lo merecemos. 
 3. Porque por algún motivo tienes la extraña sensación de que algo así, tan bonito, no te puede estar pasando. Y a la vez sientes un sentimiento de culpabilidad hacia aquellas parejas que durante los años más duros te han acompañado en el mundo de la infertilidad y que algunas de ellas aún luchan por un primer o segundo hijo. 
 4.  
 5. Si algo he tenido que escuchar desde que dimos la noticia fue: 
 6. - Es que os teníais que relajar ... 
 7.  
 8. Y sabéis qué? Que da la misma rabia que cuando me decían "os tenéis que relajar", pero la misma. De verdad. Y al principio empiezas a dudar si lo que tú has defendido tan encarnizadamente, ha resultado que no era verdad y que es una cuestión de relajación, de no pensar en ello, de hacer tu vida ... Pero nada más lejos de la realidad y es que todo tiene una explicación. Complicada, pero la tiene. Partimos de la base de que nuestra infertilidad NO es de origen conocido: 
 9.  
 10. 1. Útero en forma de T y fibrosis severa 
 11. 2. Síndrome de ovario poliquístico 
 12. 3. Astenoozoospermia 
 13.  
 14.  El punto 1 estaba operado y por lo que se ve muy bien operado. Había la posibilidad de que se volviera a generar la fibrosis y tuviéramos que hacer otra pequeña intervención en caso de querer un segundo hijo. 
 15.  
 16. El punto 2, no contaré todo lo que significa el Síndrome de ovario poliquístico, porque es muy largo. Pasar por este enlace donde lo explica muy bien. A grandes rasgos, contaros que una buena alimentación libre de azúcares y de hidratos de carbono de absorción rápida y combinada con proteínas, es básica para llevar un buen control del síndrome. Por desgracia, como yo no cumplía todos los parámetros, mi ginecóloga nunca me diagnosticó y por tanto, hasta que no pisé la clínica de fertilidad y me hicieron un correcto diagnóstico no me informó. A partir de ahí, cuando me sacaban óvulos hacía dieta para mejorar la calidad de estos. Y mejoraba, y mucho. Pues el caso es que en el momento en el que se supone que me quedé embarazada estaba haciendo una dieta sana i equilibrada para bajar el peso de mi primer embarazo y está claro que mi síndrome mejoró. 
 17.  
 18. El punto 3 hemos sabido después de que la movilidad de los espermatozoides es muy variable en hombres en función del estrés, del estado anímico. Aún así, por severa que sea, con que se mueva uno solo, es suficiente .. Así pues, el punto 1 tuvimos la suerte de que no se formó la fibrosis. El punto 2 tiene la explicación que yo estaba haciendo una dieta muy sana para perder el peso del embarazo de Eudald y el punto 3, uno se movió. 
 19.  
 20.  El resto ya es historia. Si alguien se pregunta que como puede que no me hubiera enterado del embarazo pues le contesto que porque los síntomas que yo tenía, coincidían bastante con los que tenía durante los períodos de amenorrea con el SOP. Eran clavaditos. Bueno, pues eso es todo. 
 21.  
 22. Que sí tengo la sensación de que esto que ha pasado es un milagro, que nunca en la vida hubiera pensado que tendríamos un embarazo natural. Pero no lo es, no es un milagro, tiene una explicación científica. Improbable pero científica. Así que nunca me cansaré de repetir una y otra vez: De ahí la importancia de ir a unos buenos profesionales que busquen la causa del problema, que te traten huyendo de los protocolos y que sean profesionales motivados.

Comentarios